WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021 w województwie świętokrzyskim

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021 w województwie świętokrzyskim


Informacja

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021 w województwie świętokrzyskim.


 

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego skontrolowano 173 szkoły. Ponadto zebrano informacje od dyrektorów i organów prowadzących z 463 placówek.

Z przeprowadzonych kontroli oraz uzyskanych informacji wynika, że w okresie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe. Dokonano przeglądów technicznych budynków oraz przeglądów konserwatorskich bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń. Kontrole szkół w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego wykazały, że prawie w każdej szkole prowadzone były prace remontowe, które dotyczyły:

  • klas lekcyjnych,
  • bloków żywieniowych,
  • bloków sportowych,
  • pomieszczeń sanitarnych,
  • szatni szkolnych,
  • ciągów komunikacyjnych,
  • dróg oraz terenów rekreacyjno – sportowych wokół placówek.

Zakres prowadzonych prac był zróżnicowany i obejmował: malowanie pomieszczeń, remont lub wymianę podłóg, wymianę parapetów, wymianę lub malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie pomieszczeń lub wymianę mebli, wymianę urządzeń sanitarnych, montowanie wymaganej wentylacji, montaż pojemników na środki higieny osobistej, wymianę instalacji elektrycznej lub lamp oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły oraz termomodernizację budynków.
Ponadto poprzez adaptację i zmianę istniejącego układu pomieszczeń w budynku w zakresie funkcjonalnym tworzono także nowe sale dydaktyczne, pomieszczenia lub miejsca do czasowego odizolowania osób z objawami choroby, zmieniano przeznaczenie pomieszczeń w związku z trwającym stanem epidemii i przygotowaniem placówek do powrotu w nowym roku szkolnym w reżimie sanitarnym.
W placówkach prowadzono również prace związane z rozbudową, m. in.: bloków żywienia wraz z zapleczem, placów zabaw, boisk sportowych, sal dydaktycznych.

W dalszym ciągu w niektórych placówkach trwają prace remontowe. Opóźnienia wynikają z trudności związanych z uzyskaniem w odpowiednim czasie środków finansowych, a także z procedur przetargowych na wykonanie prac remontowych. Budynki lub miejsca, w których prowadzone są prace remontowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

W związku z wystąpieniem w kraju stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz pracowników, podczas kontroli zwracano uwagę na wprowadzenie zasad wzmożonego przestrzegania higieny, bezpieczeństwa uwzględniającego stan zagrożenia epidemicznego. Przed powrotem uczniów do szkół dyrektorzy placówek opracowali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkół w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń i wytycznych GIS, MZ, MEN w kontekście minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Z uzyskanych informacji wynika, iż w każdej szkole wszyscy pracownicy, uczniowie jak również rodzice zostali zapoznani z przedmiotowymi procedurami i zobowiązani do rygorystycznego ich przestrzegania.

 

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021 w województwie świętokrzyskim