WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wycofanie jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Komunikaty

Ostrzeżenie: Wycofanie jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g

20200901 21

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wycofania jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g, którego producentem jest firma BAKALLAND S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu (5,6 ± 1,1 µg/kg). Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny spożycie przedmiotowego produktu wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Chipsy bananowe, 250 g
Producent – BAKALLAND S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Numer partii: 5E.1903.53
Data minimalnej trwałości: 09.2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał decyzję administracyjną nakazującą wycofanie wskazanej partii produktu z obrotu handlowego. Ponadto pobrane zostały urzędowe próbki innych partii wyprodukowanych z tego samego surowca co partia kwestionowana w celu przebadania w kierunku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Firma Bakalland po otrzymaniu decyzji nakazującej wycofanie wskazanej partii niezwłocznie wszczęła procedurę wycofania z obrotu handlowego kwestionowanej partii produktu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wycofanie jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g